Image
HER ÖĞRENCİ
AYRI BİR DEĞER

Rehberlik Birimi

Bireyin Kendini Gerçekleştirme Sürecinde en elverişli yolları bulmasında yapılan profesyonel bir yardımdır. Okul süreçlerinde Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin yararlandığı bilimsel bir yol haritasıdır.

Öğrencinin kendini anlaması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kararlar alması ve uygulaması ile uygun seçimler yapmasına katkıda bulunan profesyonel bir alandır. Okulumuz, eğitim öğretimi, bu profesyonel rehberlik süreçleriyle örülmüş bir ekol anlayışıyla bütünleştirmiştir.
Her Öğretmen Bir Rehberdir

Eğitsel Rehberlik

Öğrencilerin, ilgi, ihtiyaç, yetenek, duygusal, sosyal ve tüm gelişim alanları dikkate alınarak, kendilerine uygun alanlarda başarı sağlaması esasına dayalı bir alandır.
"Her öğretmen rehberdir" anlayışıyla, öğrencilerimizden her birinin, özelliklerine ve bireysel farklılıklarına göre en başarılı olacakları alanlar tespit edilip,yöneltme düzenekleriyle uyum sağlamaları amaçlanır. Okul veli işbirliği temelinde geliştirilen eğitsel rehberlik alanımızda, gelişim ve öğrenme ortamları zenginleştirilir. 

Kişisel Rehberlik

Öğrencinin kendini tanıması, anlaması, zayıf ve güçlü yönlerini kabul etmesi, kişisel ve sosyal olarak dengeli, uyumlu ilişkiler geliştirmesine yönelik çalışma alanımızdır. Okulumuzda her öğrenci, biriciktir ve tektir. Bu ilkeden hareketle; Okulumuzda, öğrencilerimizin içinde bulundukları yaş dönemini sağlıklı, problem çözme becerilerini geliştirdikleri, kendisi, ailesi ve çevresiyle uyumlu bir şekilde geçirdikleri bir dönem haline getirmek hedeflenmektedir. Anlaşılması tarihler boyunca farklılıklarla ve zorluklarla karşılanan “Ergenlik” dönemi, profesyonel rehberlik hizmetleriyle, okulumuzda, gelişimsel fırsat olarak görülür.

Mesleki Rehberlik

Lise eğitiminin belki de en önemli hedefi olan mesleki yönelimin belirlenmesi hassasiyetle yaklaştığımız bir konudur. Toplumsal değişimin ve gelişimin çok daha hızlı olduğu modern dünyada mesleklerde hızla değişmekte ve yenilenmektedir.
Öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarına, meslekler hakkında ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlardan bilgi alınmasına, değişen, gelişen iş ve mesleklerden kendilerine en uygun olanın seçilmesine kadarki süreçlerde, profesyonel mesleki rehberlik çalışmalarımız en önem verdiğimiz alanlardandır.

Ölçme Değerlendirme

Ölçmek anahtardır. Sayılarla ve sembollerle ölçülen durumlar, anlamlandırma, yorum yapma ve kararlarla değerlendirilir.
Okulumuzda; Etkili rehberlik ve güçlendirilmiş eğitim programları, öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimsel başarılarını, sürekli ölçmeye dayalı bir değerlendirmeye tabi tutar. Öğrencinin, ölçme ve değerlendirme materyalleri ile ölçütleri doğrultusunda ilk durumundan başlanarak derslerindeki çizgi altı ve çizgi üstü performansları tespit edilir, bu performanslarına yönelik sürekli bir şekilde, mutlaka kişiye özgü bir planlama ve porogramlama seçenekleri sunulur.
Her öğrencinin bu alanlardaki eksiklikleri; konulara uygun test ve materyallerle tespit edilerek giderilir, derslerindeki yeterlilik alanları, eksiklikleri, pekiştirmesi gerekli konular uygun test ve materyallerle tespit edilerek önlemler alınır.

Öğrenci Takip Sistemi ve Danışmanlık Hizmetleri

Okul Rehberlik servisi başta olmak üzere, ölçme ve değerlendirme birimi ile tüm ilgililer, bu maratonda öğrencilerimize tüm eğitimsel ihtiyaçları ile ilgili danışmanlıkta bulunmaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul yürütme komisyonununda alınan kararlar doğrultusunda; Sınıf Rehber Öğretmenlerinden hareketle rehberlik ve ölçme temelli çok yönlü bir takip sistemine sahiptir.
Öğrencilerimizin her türlü eğitim ihtiyaçları, Sınıf Rehber Öğretmenlerinin danışmanlığından hareketle Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme birimlerinin analizi çerçevesinde Öğrenci Danışmanlık Hizmetine dönüşür.

Bu Danışmanlık süreci Öğrenci, Veli ve Öğretmen ayaklarıyla da bütünleştirilir.
Eğitim programlarımız, dijital alt yapı platformlu online olarak da geliştirilmiş, zengin yayın ağlı programlardır.
Öğrencilerimizin yüz yüze derslerinden arta kalan zamanlarını daha verimli geçirmeleri için branş (gözetmen) öğretmenleri desteğindeki kütüphanelerimizde değerlendirmeleri önemlidir.
Ayrıca dijital platformda, online dersler ve kişiye özel soru çözüm olanakları da programatik olarak sunulmaktadır.

Image
Hilal Mahallesi, 694. Sokak No:34, 06550 Çankaya/Ankara
0312 495 0 495
0312 495 0 495
info@yildizlisesi.com
yildizlisesi.com'u sosyal medyada paylaşmak ister misiniz?
Okulumuz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bu alanda bulunan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Telefon ile randevu alarak yüz yüze yapacağımız görüşmelerde en sağlıklı bilgiyi alacağınızı belirtmek isteriz.

Çocuğunuzun geleceğini planlamak üzere sizi kurumumuza bekliyoruz.
© 2023 YILDIZ LİSESİ. All Rights Reserved.