Image
HER ÖĞRENCİ
AYRI BİR DEĞER

FenLisesi

Eğitim-öğretim etkinlikleri tam gündür.
Sınıf mevcutları 20 kişiyi aşmamaktadır.
Okulumuzda 4 yıl süreli MEB Fen Liseleri müfredat programı esas alınarak Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimimiz ile Bilim Kurulumuz tarafından ortaklaşa hazırlanan; ve Talim Terbiye Kurulunca onaylanan 45-53 saatlik takviyeli program uygulanmaktadır.
Yıldız Fen Lisesi; katılımcı ve paylaşımcı insan değerlerinden yola çıkan; temel hak ve insan özgürlüklerine dayalı, demokratik, laik, bilimsel, çağdaş ve Atatürkçü bir eğitimin gerekliliğine inanan bir anlayışla kurulmuştur. Fen Lisemizin kuruluş amacı fen bilimleri ve matematiğe ilgi duyan gençlerimize bu alanlarda yetişme olanağı sunmak ve nitelikli bilim insanlarının yetişmesine destek olmaktır.
Fen Lisemizde;
•    Eğitimin kalitesini sürekli yükseltmek,
•    Öğrencilerin sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlamak,
•    Öğrencilerin yeteneklerini modern metotlarla geliştirebilmeleri amacıyla program ve projeler oluşturmak, ilgi ve istek uyandırarak onları bilimsel araştırmalara yöneltmek,
•    Sorgulama ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak hedeflenir.
•    Eğitim-öğretim etkinliklerinde Laboratuvar derslerine ağırlık verilerek “Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Modeli” ön planda tutulmakta, öğretim programları bilişim teknolojileriyle buluşturularak, öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri konusunda sağlam bir altyapıya sahip olmaları sağlanmaktadır.
•    Eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Matematik ve Fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Öğrencilere seviyelerine göre özel programlar uygulanarak dil gelişimleri sağlanır.
Bilimsel araştırmalara ve Fen-Matematik alanındaki projelere ağırlık verilerek bu alanda başarılı öğrenciler yetiştirilmektedir.
Ankara’nın seçkin üniversitelerinin fen bilimleri bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin oluşturduğu “Bilim Kurulu”, gerek Fen Bilimleri zümresinde yer alan öğretmenlerimizi gerekse Fen Lisesi öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar açısından destekleyerek onların bilimsel çalışmalar yapmalarına ve özgün projeler üretmelerine katkı sağlamaktadır. Bu anlamda üniversitelerin laboratuvarlarından da yararlanılarak bilimsel çalışma süreçleri öğrencilerimize kavratılmaktadır.
Her türlü teknolojik olanağın sunulduğu interaktif bilgisayar laboratuvarlarımızda yurtiçi ve yurtdışında ortaya çıkan tüm teknolojik yenilikler takip edilerek uygulamaya konulmaktadır. Öğrencilerimiz internet aracılığıyla proje ve ödev çalışmaları için gerekli bilgiye hızlı bir şekilde erişebilmektedirler.
Bilişim Teknolojileri derslerinin yanında Yabancı Diller, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya derslerinde de interaktif bilgisayar laboratuvarlarından ve akıllı sınıflardan yararlanabilmektedirler. Derslerde kullanılan yardımcı eğitim materyalleri öğrencilerin öğrenme kalitesini arttırmakta; teknolojik altyapı sayesinde araştıran, sorgulayan ve kaynakları kullanabilen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.
Yıldız Fen Lisesi; öğrencilerini günümüzün gerektirdiği akademik ve sosyal bilgi ve beceriye sahip, özgüveni olan, donanımlı bireyler olarak bir üst öğretime hazırlayan bir öğretim kurumudur. Öğrencilerimiz “Disiplinler Arası Yaklaşımla” çevre ve dünya koşullarına paralellik gösteren eğitim-öğretim programları, Milli Eğitim müfredat programları ve tercihleri doğrultusunda belirlenen dersler için etüt ve kulüp çalışmaları ile akademik yönden takviye edilmekte, geçerli meslek alanlarına yönlendirilerek istedikleri alanlarda üniversite eğitimi görebilmeleri için gerekli altyapı hazırlanmaktadır. Temel derslerin yanında yabancı dil öğretim programlarına da gerekli önem verilerek dil öğreniminde uluslararası standartların yakalanması amaçlanmaktadır.
Okullarımızda haftalık ders programının yanı sıra aşağıdaki tabloda belirtilen Üniversite Sınavları’na Hazırlık, Öğrenen Merkezli Geri Besleme Çalışmaları ile Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlik uygulamalarını içeren “Bütünleştirilmiş Dinamik Program” uygulanmaktadır.
Her Öğretmen Bir Rehberdir

Eğitsel Rehberlik

Öğrencilerin, ilgi, ihtiyaç, yetenek, duygusal, sosyal ve tüm gelişim alanları dikkate alınarak, kendilerine uygun alanlarda başarı sağlaması esasına dayalı bir alandır.
"Her öğretmen rehberdir" anlayışıyla, öğrencilerimizden her birinin, özelliklerine ve bireysel farklılıklarına göre en başarılı olacakları alanlar tespit edilip,yöneltme düzenekleriyle uyum sağlamaları amaçlanır. Okul veli işbirliği temelinde geliştirilen eğitsel rehberlik alanımızda, gelişim ve öğrenme ortamları zenginleştirilir. 

Kişisel Rehberlik

Öğrencinin kendini tanıması, anlaması, zayıf ve güçlü yönlerini kabul etmesi, kişisel ve sosyal olarak dengeli, uyumlu ilişkiler geliştirmesine yönelik çalışma alanımızdır. Okulumuzda her öğrenci, biriciktir ve tektir. Bu ilkeden hareketle; Okulumuzda, öğrencilerimizin içinde bulundukları yaş dönemini sağlıklı, problem çözme becerilerini geliştirdikleri, kendisi, ailesi ve çevresiyle uyumlu bir şekilde geçirdikleri bir dönem haline getirmek hedeflenmektedir. Anlaşılması tarihler boyunca farklılıklarla ve zorluklarla karşılanan “Ergenlik” dönemi, profesyonel rehberlik hizmetleriyle, okulumuzda, gelişimsel fırsat olarak görülür.

Mesleki Rehberlik

Lise eğitiminin belki de en önemli hedefi olan mesleki yönelimin belirlenmesi hassasiyetle yaklaştığımız bir konudur. Toplumsal değişimin ve gelişimin çok daha hızlı olduğu modern dünyada mesleklerde hızla değişmekte ve yenilenmektedir.
Öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarına, meslekler hakkında ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlardan bilgi alınmasına, değişen, gelişen iş ve mesleklerden kendilerine en uygun olanın seçilmesine kadarki süreçlerde, profesyonel mesleki rehberlik çalışmalarımız en önem verdiğimiz alanlardandır.

Ölçme Değerlendirme

Ölçmek anahtardır. Sayılarla ve sembollerle ölçülen durumlar, anlamlandırma, yorum yapma ve kararlarla değerlendirilir.
Okulumuzda; Etkili rehberlik ve güçlendirilmiş eğitim programları, öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimsel başarılarını, sürekli ölçmeye dayalı bir değerlendirmeye tabi tutar. Öğrencinin, ölçme ve değerlendirme materyalleri ile ölçütleri doğrultusunda ilk durumundan başlanarak derslerindeki çizgi altı ve çizgi üstü performansları tespit edilir, bu performanslarına yönelik sürekli bir şekilde, mutlaka kişiye özgü bir planlama ve porogramlama seçenekleri sunulur.
Her öğrencinin bu alanlardaki eksiklikleri; konulara uygun test ve materyallerle tespit edilerek giderilir, derslerindeki yeterlilik alanları, eksiklikleri, pekiştirmesi gerekli konular uygun test ve materyallerle tespit edilerek önlemler alınır.

Öğrenci Takip Sistemi ve Danışmanlık Hizmetleri

Okul Rehberlik servisi başta olmak üzere, ölçme ve değerlendirme birimi ile tüm ilgililer, bu maratonda öğrencilerimize tüm eğitimsel ihtiyaçları ile ilgili danışmanlıkta bulunmaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul yürütme komisyonununda alınan kararlar doğrultusunda; Sınıf Rehber Öğretmenlerinden hareketle rehberlik ve ölçme temelli çok yönlü bir takip sistemine sahiptir.
Öğrencilerimizin her türlü eğitim ihtiyaçları, Sınıf Rehber Öğretmenlerinin danışmanlığından hareketle Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme birimlerinin analizi çerçevesinde Öğrenci Danışmanlık Hizmetine dönüşür.

Bu Danışmanlık süreci Öğrenci, Veli ve Öğretmen ayaklarıyla da bütünleştirilir.
Eğitim programlarımız, dijital alt yapı platformlu online olarak da geliştirilmiş, zengin yayın ağlı programlardır.
Öğrencilerimizin yüz yüze derslerinden arta kalan zamanlarını daha verimli geçirmeleri için branş (gözetmen) öğretmenleri desteğindeki kütüphanelerimizde değerlendirmeleri önemlidir.
Ayrıca dijital platformda, online dersler ve kişiye özel soru çözüm olanakları da programatik olarak sunulmaktadır.

Image
Hilal Mahallesi, 694. Sokak No:34, 06550 Çankaya/Ankara
0312 495 0 495
0312 495 0 495
info@yildizlisesi.com
yildizlisesi.com'u sosyal medyada paylaşmak ister misiniz?
Okulumuz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bu alanda bulunan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Telefon ile randevu alarak yüz yüze yapacağımız görüşmelerde en sağlıklı bilgiyi alacağınızı belirtmek isteriz.

Çocuğunuzun geleceğini planlamak üzere sizi kurumumuza bekliyoruz.
© 2023 YILDIZ LİSESİ. All Rights Reserved.