Image
DAİMA YOL
GÖSTERİR
Lise eğitimi öğrenciye sadece belli bilgileri öğretmek değildir. Okul yaşantılarının, öğrencinin yaşamı boyunca "Kendini Gerçekleştimesi"ne katkıda bulunacak donanım ve deneyimlerle de örülü olduğu unutulmamalıdır.

Buradan hareketle, Okulumuz, eğitim ve öğretimi öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını gözönünde bulundurarak, dinamik ve fark yaratan programlarla bütünleştirmiştir.
 
Sorumluluklarımızın farkında olarak,Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun dijital materyalleri kullanabilen, teknolojik Pedagojik alan bilgisi (TPAB)'ne sahip, tecrübeli eğitimcilerle eğitim ortamlarımızı zenginleştiriyoruz.
 
Tüm eğitim çalışanlarımızın, "Sürekli Hizmetiçi Eğitimlerini" güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sağlamaktayız.
Öğrencilerimizi, akademik başarılarının yanında, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak için, sanat, spor ve sosyal sorumluluk projeleriyle programatik olarak yapılandırıyoruz.
Ülkemizin çağdaş geleceğe liderlik edebilmesi için, bireylerin, bilim ve teknolojiyi anlamasının ötesinde, bunları üretmesi ve "üretim kültürü"nü geliştirmesi önceliklerimiz arasındadır.
Yıldız Lisesi, öğrencinin öğrenmekten keyif aldığı, entelektüel gelişimin hedef alındığı, sevgi ve dostluk ile güzel anılar biriktirilen bir ortamdır.

Vizyon

Üretken ve yenilikçi nesilleri yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünyaya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştiren, öncü bir eğitim kurumu olmak.

Prensip

“Çorbada benim de tuzum var.” diyen herkes bir paydaş kabul edilir ve her birey “Biz” anlayışını benimser. Kaliteli iletişimin çift yönlü olması gerekliliği bilinciyle tüm paydaşlar arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur.
Image
Hilal Mahallesi, 694. Sokak No:34, 06550 Çankaya/Ankara
0312 443 00 01
0505 778 86 91
yildizlisesi.com'u sosyal medyada paylaşmak ister misiniz?
Okulumuz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bu alanda bulunan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Telefon ile randevu alarak yüz yüze yapacağımız görüşmelerde en sağlıklı bilgiyi alacağınızı belirtmek isteriz.

Çocuğunuzun geleceğini planlamak üzere sizi kurumumuza bekliyoruz.